Skoro aktuálny prehľad súťažiacich (11.07.2008)

contest map

vysvetlivky

Mapa zobrazuje polohu všetkých vetroňov v tomto čase + oneskorenie, aktualizuje sa každú minútu, ak nie treba si to refreshnut manuálne.
Počas súťaže je zobrazený predchádzajúci deň 2x a to od 6:00 do 12:00 a od 12:00 do 18:00. Po 18:00 je zobrazený aktuálny letový deň. Mimo termínu konania súťaže sa dá do 11:00 zvoliť deň ktorý sa následne od 12:00 prehráva.
Poloha každého vetroňa je označená štvorčekom za ktorým je čiara posledných 3 minút letu. Pri štvorčeku je štartový znak vetroňa. Ak je štvorček a text hnedý, vetroň je na zemi.
Farba pod štartovým znakom môže byť žltá až oranžová ak je výška nad terénom do 500 m alebo červená ak je nižšia ako 250 m nad terénom. Priehladné modré čiary a kruhy vyznačujú trať.
štartový znakmeno pilotavetronnadmorská
výška
výška nad
terénom
aktuálna
rýchlosť
   ?10m0m0km/h
   ?20m0m0km/h
   ?30m0m0km/h
   ?40m0m0km/h
   ?50m0m0km/h
   ?60m0m0km/h
   ?70m0m0km/h
   ?80m0m0km/h
   ?90m0m0km/h
   ?100m0m0km/h
   ?110m0m0km/h
   ?120m0m0km/h
   ?130m0m0km/h
   ?140m0m0km/h
   ?150m0m0km/h
   ?160m0m0km/h
   ?170m0m0km/h
   ?180m0m0km/h
   ?190m0m0km/h
   ?200m0m0km/h
   ?210m0m0km/h
   ?220m0m0km/h
   ?230m0m0km/h
   ?240m0m0km/h
   ?250m0m0km/h
   ?260m0m0km/h
   ?270m0m0km/h
   ?280m0m0km/h

platí pre UTC čas: 17:05:30 11.07.2008