Skoro aktuálny prehľad súťažiacich (11.07.2008)

do briefingu o 11:00 sa volia súťaže a dátumy

(MAM2008_blanik)
XXVIII. ročník Memoriálu Alexandra Makarenka
Partizánske 11. júla - 20. júla 2008
Blaníková trieda, 11.07.2008

dátum

oneskorenie min.

platí pre UTC čas: 01:34:42 11.07.2008