Satelitné fotografické mapy Slovenska

Zdrojové dáta pochádzajú z prvých 3 R,G,B pásiem + panchromatické pásmo senzorov satelitu Landsat7 http://onearth.jpl.nasa.gov Courtesy NASA/JPL-Caltech
Sú upravené pre lepšie farebné podanie a kontrast obrazu.

Ľavý horný roh zodpovedá súradniciam zhodným s názvom súboru +30 min. latitude. Šírka a výška je zemepisných 30 minút.
Kôli prekladaniu pri spájaní sú obrázky o zemepisných 6 sek. (približne 150m) väčšie (12px na výšku, 8px na šírku), preto treba počítať s touto korekciou pri kalibrovaní !
Rozlíšenie máp je 15 metrov / pixel !

Pod každým obrázkom je mapový kalibračný súbor pre OziExplorer.


1630-4930.map

1700-4930.map

1730-4930.map

1800-4930.map

1830-4930.map

1900-4930.map

1930-4930.map

2000-4930.map

2030-4930.map

2100-4930.map

2130-4930.map

2200-4930.map

1630-4900.map

1700-4900.map

1730-4900.map

1800-4900.map

1830-4900.map

1900-4900.map

1930-4900.map

2000-4900.map

2030-4900.map

2100-4900.map

2130-4900.map

2200-4900.map

1630-4830.map

1700-4830.map

1730-4830.map

1800-4830.map

1830-4830.map

1900-4830.map

1930-4830.map

2000-4830.map

2030-4830.map

2100-4830.map

2130-4830.map

2200-4830.map

1630-4800.map

1700-4800.map

1730-4800.map

1800-4800.map

1830-4800.map

1900-4800.map

1930-4800.map

2000-4800.map

2030-4800.map

2100-4800.map

2130-4800.map

2200-4800.map

1630-4730.map

1700-4730.map

1730-4730.map

1800-4730.map

1830-4730.map

1900-4730.map

1930-4730.map

2000-4730.map

2030-4730.map

2100-4730.map

2130-4730.map

2200-4730.map

pridanie mapy do SeeYou
z menu vybrať Tools/Raster Maps
v dialogu Raster Maps kliknúť na Add a vybrať súbor (napr. 1730-4900.jpg)
v zozname vybrat riadok s touto mapou a kliknúť na Calibrate

súradnice treba vyplnit nasledovne podla nazvu suboru: longitude - latitude .jpg
napr. pre 1730-4900.jpg

Point at (0,0)
Lat: N49 30 00 - číslo za pomlčkou (latitude) + 30 min.
Lon: E017 30 00 - číslo pred pomlčkou (longitude)

Point at (2472,3712)
Lat: N48 59 54 - číslo za pomlčkou - 6 sek.
Lon: E018 00 06 - číslo pred pomlčkou + 30 min. + 6 sek.

Výškový profil terénu 3D rozlíšenie 90m horizontálne

3D model terénu - celý svet
Vybrané pokrytie pre Slovensko
N47E016  N47E017  N47E018  N47E019  N47E020  N47E021  N47E022
N48E016  N48E017  N48E018  N48E019  N48E020  N48E021  N48E022
N49E016  N49E017  N49E018  N49E019  N49E020  N49E021  N49E022

Inštalácia do OziExplorer-u:
1. Rozbaliť súbory do adresára 'c:\oziexplorer\elevation data\srtm' (alebo príslušnej časti kde je OziExplorer nainštalovaný)
2. V menu 3D/Elevation konfiguračnom okne treba nastaviť cestu Globe(ArcView) na 'c:\oziexplorer\elevation data\srtm'
3. Zaškrtnúť Use Elevation Data
po tomto postupe by malo byť možné používať 3D mapy