porovnanie GPS prístrojov s rôznym typom antény

modrá čiara na mape je Garmin GPS Map 60C
výškový profil
fialová čiara na mape je Garmin eTrex Legend
výškový profil

Obidva prístroje boli umiestnené počas zaznamenávania trasy vedľa seba v batohu na mieste najvhodnejšom na získanie signálu z družíc. V miestach s hustejším lesným porastom je vidieť že helixová anténa (GPS Map 60C) je citlivejšia ako patch anténa (eTrex Legend) ktorá zaznamenala mnohonásobné výpadky signalu. Je to vidieť aj na zázname trasy v mape, ako aj na výškovom profile. Patch anténa má aj ďalší nedostatok, a to je takmer úplná strata signálu pri otočení prístroja displejom smerom dole, čo sa pri všesmerovej helix anténe nestáva. V mieste s dobrým výhľadom na oblohu sú obidva prístroje rovnocenné čo sa týka presnosti polohy.