Poslať súbor: / Send this file: (500kb max.)

Ako pridať vlastné trasy do databázy:
1. Poslať súbor na server: vybrať súbor (kliknúť na prvé tlačítko a nájsť súbor s bodmi na počítači) a odoslať súbor
2. Po prekreslení stránky zmeniť názvy alebo popisy pre existujúce trasy
3. Uložiť zvolené trasy do databázy záverečným kliknutím na spodné tlačítko

How to add your own tracks:
1. Upload file to server (choose file from your computer and click 'send file')
2. After reloading page change name or description for tracks
3. Store selected tracks to database

hlavná stránka / main page