Poslať súbor: / Send this file: (50kb max.)

Ako pridať vlastné body do databázy:
1. Poslať súbor na server: vybrať súbor (kliknúť na prvé tlačítko a nájsť súbor s bodmi na počítači) a odoslať súbor
2. Po prekreslení stránky odznačiť nechcené body zo zoznamu alebo zmeniť názvy alebo popisy pre existujúce body
3. Uložiť zvolené body do databázy záverečným kliknutím na spodné tlačítko

How to add your own waypoints:
1. Upload file to server (choose file from your computer and click 'send file')
2. After reloading page unselect unwanted points in list or change name/description for waypoints
3. Store selected waypoints to database

hlavná stránka / main page