hlavná stránka / database main page

Body / Waypoints
>>> vyhľadávanie / search page vyhľadávanie podľa zemepisnej pozície, kategórie a iné
možnosť stiahnutia výsledkov ako OziExplorerový súbor
search by position, category ...
download results as OziExplorer file
>>> pridávanie / file upload page

pridávací formulár / simple add form
pridávanie nových, vlastných bodov do databázy formou zaslania OziExplorerového súboru possibility to add new waypoints
OziExplorer file format accepted
Trasy / Tracks
>>> pridávanie / file upload page pridávanie nových, vlastných trás do databázy formou zaslania OziExplorerového súboru possibility to add new tracks
OziExplorer file format accepted